Page 2 of 2

Re: Средства за първа помощ - турникети, превръзки и др.

Posted: Sat Sep 03, 2016 2:59 pm
by Звяра
Израелски индивидуален превързочен пакет от по-старата версия без прешър апликатор.


Re: Средства за първа помощ - турникети, превръзки и др.

Posted: Sat Mar 04, 2017 7:02 pm
by Звяра
Видеопредставяне на турникет EDC GEAR - реплика на R.A.T. tourniqet